‌

***لطفاً اطلاعات تماس هر رویداد را از قسمت انتهایی توضیحات آن رویداد کسب نمایید***

 

 

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف ، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر ارتباط با صنعت، صندوق پستی ۳۵۱۶-۱۱۱۵

تلفن:  ۶۶۱۶۴۰۳۳

نمابر: ۶۶۰۱۶۵۱۶