سال نوی شمسی را به تمام اعضای خانواده مسابقه ملی طراحی ماشین تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم سالی پر برکت و توام با موفقیت پیش رو داشته باشید.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از سوالات ارسالی مربوط به قوانین اجرایی مسابقه است، در این بخش قسمتی از این قوانین که مربوط به ساختار تیم هاست آورده شده است. لازم به ذکر است تمام قوانین مربوط به مسابقه در دفترچه قوانین ارسالی و اطلاعیه‌ها وجود دارد. امیدواریم این مطلب برای تیم‌ها مفید باشد.
ساختار تیم‌های شرکت‌کننده
هر تیم شرکت‌کننده باید از حداقل ۶ و حداکثر ۱۴ نفر تشکیل گردد. حداقل ۵۰ درصد اعضای هر تیم در هر مرحله از مسابقه، باید دانشجوی یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا از شرکت‌کنندگان در دوره‌های پیشین این مسابقات باشند.
همچنین یک نفر از اعضای تیم به عنوان مسئول تیم در هنگام نام‌نویسی به کمیته اجرایی معرفی می‌گردد. مسئول تیم باید دانشجو باشد یا سابقه حضور در مسابقه را داشته باشد.
هر تیم موظف است که حداقل یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را به عنوان مشاور علمی تیم خود معرفی نماید. مشاور علمی باید در جریان پیشرفت کار قرار گیرد. همچنین مستنداتی که تیم در هر مرحله ارائه می‌کند، باید به تأیید وی رسیده باشد. در صورت حضور استاد راهنما در جلسه دفاع شفاهی نیز، بخشی از نمره توسط ایشان داده می‌شود.
هر تیم باید نامی برای خود انتخاب نموده و در هنگام نام‌نویسی به کمیته اجرایی اعلام نماید. این نام در طول سه مرحله مسابقه ثابت باقی ‌می‌ماند.
 
تغییرات تیم‌ها
تیم‌ها می‌توانند در طول برگزاری مسابقه تغییراتی را در ساختار خود اعمال نمایند که در ادامه نحوه و زمان مجاز برای این موارد بیان می‌شود.
 
تغییر اعضا
اگر یکی از اعضا تیم، به هر دلیل از ادامه همکاری با آن تیم انصراف دهد، این انصراف باید به صورت کتبی و با امضای فرد انصراف دهنده توسط مسئول تیم و یا خود فرد به کمیته اجرایی اعلام شود. انصراف فرد در هر زمانی در طول مسابقه امکان‌پذیر است. البته کاهش نفرات تیم به کمتر از ۶ نفر به معنی انحلال تیم و حذف آن است و تیم باید برای چگونگی ادامه کار با کمیته اجرایی هماهنگی نماید.
چنانچه تیم تصمیم بگیرد عضو جدیدی به اعضای خود اضافه نماید، فرد مورد نظر باید توسط مسئول تیم و به صورت کتبی با امضا حداقل ۳/۲ از اعضای تیم، به کمیته اجرایی معرفی شود و اگر اعضای تیم تصمیم به قطع همکاری با یکی از اعضا بگیرند، نماینده تیم باید عضو مذکور را همراه با دلایل موجود، با امضا حداقل ۳/۲ از اعضا تیم به کمیته اجرایی معرفی نماید. این دو مورد تنها در سه بازه‌ی زمانی مجاز است.
بازه اول پس از شروع بخش طراحی اجزا به مدت یک هفته؛ بازه دوم پس از شروع مرحله ساخت به مدت دو هفته و بازه سوم یک ماه پیش از آزمون‌های عملی به مدت دو هفته. این مسئله باید طی فرم‌های مربوط توسط مسئول تیم به دبیرخانه مسابقه اعلام شود.
 
تغییر مسئول تیم و استاد راهنما
تغییر مسئول تیم، با امضا حداقل ۳/۲ از اعضا تیم امکان‌پذیر خواهد بود. هر تیم می‌تواند تنها یک بار مسئول خود را تغییر دهد. همچنین هر تیم می‌تواند حداکثر دو بار مشاور علمی خود را تغییر دهد. اعمال این تغییرات نیز در سه بازه‌ی زمانی مجاز است. بازه اول پس از شروع بخش طراحی اجزا به مدت یک هفته؛ بازه دوم پس از شروع مرحله ساخت به مدت دو هفته و بازه سوم یک ماه پیش از آزمون‌های عملی به مدت دو هفته. این مسئله باید طی فرم‌های مربوط توسط مسئول تیم به دبیرخانه مسابقه اعلام شود.
 
سایر نکات
هر فرد فقط می‌تواند در یک تیم عضویت داشته باشد. انتقال یک فرد از یک تیم به تیم دیگر فقط یک بار و با موافقت کمیته اجرایی امکان‌پذیر است. همچنین تیم‌ها می‌توانند ترکیب تیم خود را تا حداکثر ۵۰ درصد کل تغییر دهند. این تغییرات توسط مسئول تیم اعمال و به کمیته اجرایی اعلام می‌شود.

 

 

منبع:

imdc.sharif.ir

ارسال دیدگاه