اطلاعیه شماره ۴
 
زمان و مکان افتتاحیه و جلسه توجیهی
تاریخ انتشار   ۱۱/۱۲/۱۳۹۳
بدینوسیله به اطلاع کلیه تیم‌های شرکت‌کننده در پنجمین دوره مسابقه ملی طراحی ماشین می‌رساند زمان و مکان افتتاحیه و جلسه توجیهی به صورت زیر معین گردید و هر تیم موظف است طی تماس با دبیرخانه مسابقه حداقل دو نفر از اعضای تیم را جهت شرکت در این جلسه معرفی نمایند.
زمان: پنجشنبه ۱۴ اسفند ۹۳                    ساعت ۱۳:۱۵ الی ۱۸
مکان: دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده شیمی- سالن جابر بن حیان
موضوع: توضیح دفترچه قوانین مسابقه توسط کمیته علمی و طرح سؤالات و ابهامات توسط اعضای تیم‌های شرکت‌کننده
قابل توجه کلیه تیم‌ها: 
طبق اعلام قبلی زمانبندی مسابقه، مرحله اول مسابقه آغاز شده و تا ۲۵ فروردین ماه ادامه دارد. جلسه  توجیهی نیز در اوایل این مرحله قرار داده شده تا تیم‌ها ضمن کسب آشنایی بتوانند  سؤالات و ابهامات را بطور کامل در جلسه مطرح نمایند؛ لذا از تمامی شرکت‌کنندگان درخواست می‌شود قبل از حضور در جلسه، دفترچه قوانین مسابقه و فایل قالب ارائه مقاله را به خوبی مطالعه نمایند. ضمنا جهت ورود به دانشگاه و مراسم افتتاحیه دریافت کارت  برای شرکت کننده ها الزامی می باشد، لذا خواهشمندیم برای دریافت کارت به لینک دریافت کارت در ذیل خبر افتتاحیه مسابقه مراجعه بفرمایید.
نشانی دبیرخانه:
تهران- خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- غرب دانشکده عمران- کارگاه شهید وزوایی- دبیرخانه مسابقه ملی طراحی ماشین.
تلفن: ۶۶۱۶۴۶۶۵ فکس: ۶۶۰۲۲۷۴۵

 

 

منبع:

imdc.sharif.ir

ارسال دیدگاه