کمیته داوری سومین مسابقه ملی طراحی و ساخت بازی و اسباب بازی اسامی تیم های راه یافته به مرحله نهایی داوری مسابقه را اعلام کرد.
پس از پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه مسابقه، کمیته داوری اسباب بازی های ساخته شده و مستندات آن ها را مورد بررسی قرار داد. تیم‏‏ های راه یافته به مرحله نهایی داوری مطابق جدول ذیل است.
لازم به ذکر است جزئیات مربوط به نحوه شرکت تیم ها در مرحله نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع:

student.sharif.ir

 

 

ارسال دیدگاه