برگزاری نشست تخصصی مهندسی فیلتر ذرات دوده دیزل توسط دکتر آندریاس مایر مشاور اروپایی و متخصص برجسته فیلترهای جذب دوده دیزل و دکتر ولکر هنسل مدیرعامل موسسه استاندارد کیفی فیلتر دوده VERT

منبع:

http://aqm.sharif.ir

ارسال دیدگاه