جلسه ای با حضور سازمانها و ارگانهای حوزه ناوبری کشور، تحت عنوان پنل تخصصی «بررسی چالش­های پیش­رو ( فرصت­ها و تهدیدات ) حوزه ناوبری از دیدگاه سازمان­های بهره­ بردار برگزار گردید.

منبع:

http://nnc.strik.sharif.ir

ارسال دیدگاه