به اطلاع می رساند پیرو برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته با سازمان بنادر و دریانوردی و به منظور تقویت تعاملات فیمابین صنعت و دانشگاه، زمینه بازدید از «سیمولاتور ناوبری دریایی» فراهم گردید.

 

 

منبع:

http://nnc.strik.sharif.ir

ارسال دیدگاه