به اطلاع می رساند پیرو برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاه شهید ستاری و پایگاه هوایی شهید لشگری، و به منظور تقویت تعاملات فیمابین صنعت و دانشگاه، زمینه بازدید از سیمولاتورهای زیر  فراهم گردید؛

  • سیمولاتور هواپیمای جمبوجت بوئینگ ۷۴۷
  • سیمولاتور هواپیمای بوئینگ ۷۰۷
  • سیمولاتور هواپیمای ترابری ۳۳۰
  • سیمولاتور هواپیمای ترابری فوکر F27

منبع:

http://nnc.strik.sharif.ir

ارسال دیدگاه