از کاوش تا گلرنگ

از زبان

جناب آقای مهندس کریمی

دانش اموخته شیمی ورودی ۷۶

ارشد ۸۱

و موسس گروه کاوش شیمی

مدیر عامل شرکت دالین مهر( از زیرمجموعه های گروه صنعتی گلرنگ)

  ‌

زمان ۱ آذر

ساعت ۳ تا ۵

مکان سالن رازی دانشکده شیمی

 ‌

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت این نشست مراجعه نمایید:

http://karafarini.sharif.ir

ارسال دیدگاه