پژوهشـکده بالادستی نفت، دانشـگاه صنعتـی شریف با هدف ارتقای دانش متخصصین حوزه نفت و گاز کشور در نظر دارد کارگاه تخصصی سه روزه تحت عنوان:

آنالیز مغزه دیجیتال و کاربرد آن در مهندسی مخازن

در ۲۴ لغایت ۲۷ آذر  ۱۳۹۳در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان در محل پردیس کیش  دانشگاه صنعتی شریف برگزار نماید. این کارگاه توسط پروفسور مارتین بلانت از دانشگاه امپریال کالج لندن (استاد مهندسی نفت، دانشیار دانشگاه استنفورد، سردبیر مجله Transport in Porous Media با سابقه همکاری با شرکت های نفتی بین المللی) ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت نام می توانید با شماره ۶۶۱۶۶۴۶۱ -۰۲۱ پژوهشکده بالادستی نفت شریف تماس یا به وب سایت پژوهشکده به آدرس http://supri.sharif.ir مراجعه نمایید. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام این کارگاه به همراه هزینه اسکان سه شب و چهار روز در پردیس کیش دانشگاه شریف می باشد.

محورهای کارگاه تخصصی:

۱-     مبانی خصوصیات سنگ مانند ترشوندگی، فشار مویینگی و تراوایی نسبی

۲-     تصویربرداری مغزه و آزمایشات مقیاس حفره

۳-     فرایندهای جابجایی در محیط سنگ مرتبط با ترشوندگی و جریان چند فاز

۴-     محاسبات مستقیم جریانی بر هر قطعه تصویری، قدرت، ضعف و پتانسیل

۵-     پیش بینی تراوایی نسبی و فشار مویینگی در جریان دو و سه فازی

۶-     اثرات بازیافت در مقیاس بزرگ مخزن از آنالیز های مغزه

۷-     پیش بینی و آینده فناوری آنالیز دیجیتال مغزه

Digital Core Analysis and its Application to Reservoir Engineering

Professor Martin Blunt, Imperial College London

Outline

  • Recap of the fundamentals: wettability, capillary pressure, Darcy’s law, Fick’s law, relative permeability and conservation equations.
  • Imaging and pore‐scale experiments.
  • Displacement processes and link to wettability and multiphase flow.
  • Direct computation of flow and transport in segmented images: strengths, weaknesses and potential.
  • Prediction of relative permeability and capillary pressure.
  • Three‐phase relative permeability.
  • Consequences for large‐scale recovery.
  • Perspectives and future of digital rock technology

Martin J. Blunt is professor of Petroleum Engineering at Imperial College London. He joined Imperial

in June 1999. Previous to this he was Associate Professor of Petroleum Engineering at Stanford

University in California. Before joining Stanford in 1992, he was a research reservoir engineer with

BP in Sunbury‐on‐Thames. He holds MA and PhD (1988) degrees in theoretical physics from

Cambridge University. Professor Blunt´s research interests are in multiphase flow in porous media

with applications to oil and gas recovery, carbon dioxide storage, and contaminant transport and

clean‐up in polluted aquifers. He performs experimental, theoretical and numerical research into

many aspects of flow and transport in porous systems, including pore‐scale modelling of

displacement processes, and large‐scale simulation using streamline‐based methods. He is Editor‐in‐

Chief of the journal Transport in Porous Media. He was awarded the 2011 Lester Uren Award for

contributions to petroleum technology made before the age of 45, and the 2012 lifetime

achievement Darcy Award from the Society of Core Analysts. He has over 200 scientific publications

which have been cited more than 8,000 times.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت این کارگاه مراجعه فرمایید:

http://supri.sharif.ir

ارسال دیدگاه