اهداف کنفرانس

به دنبال تداوم برگزاری برنامه های متعدد آموزشی و ترویجی در حوزه ‏‏تأمین مالی و انجام فعّالیّت‌‌های پژوهشی و مشاوره‌ ای در این خصوص در دانشگاه صنعتی شریف و همچنین ارتباط همه جانبه با دستگاه‌‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، پیگیری موارد زیر در دستور کار برگزارکنندگان برنامه قرار گرفته شد:

     –  همسوسازی سیاست‌های توسعه ای نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری با رویکردهای راهبردی نظام اقتصادی کشور

     –  توسعه دانش و تخصص فعالان نظام تأمین مالی کشور

     –  نوآوری، بومی ‏سازی و ترویج ابزارهای نوین تأمین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسلامی

     –  طراحی، توسعه و آموزش ابزارهای مالی با رویکرد حمایت از تولید و سرمایه ملی

     –  تلاش در جهت تثبیت سیاست ‏های کلان اقتصادی با هدف کاهش ریسک فضای تأمین مالی کشور

     –  توسعه نظام بانکی، بیمه‏ ای و بازار سرمایه با هدف تنوع ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک

     –  توجه ویژه به پتانسیل‏ های ابزارهای تأمین مالی و نظام بانکداری اسلامی

     –  حرکت عملی به سمت بکارگیری و استفاده کاربردی از دانش متخصصین حوزه مالی کشور

این موارد و سیاست‏ های کلی نظام اقتصادی کشور باعث گردیده است تا برگزارکنندگان هفتمین کنفرانس رویکرد برنامه را «توسعه نظام تأمین مالی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان» قرار دهند.

 ‌

محورهای کنفرانس

نقش توسعه نظام تأمین مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام

 • نقش نظام تأمین مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی
 • کارکردهای نظام تأمین مالی کشور در پیاده ‏سازی سیاست ‎های اقتصاد مقاومتی
 • فرصت‏ ها و آسیب‏ های تحریم ‎های نظام مالی، پولی و بانکی کشور و تبیین سیاست‏ های کارکردی تحقق اقتصاد مقاومتی
 • سیاست‎های حمایتی دولت در زمینه تأمین مالی سرمایه‎گذاری‎های دانش بنیان
 • بررسی اثرات تحریم در حوزه تأمین مالی خارجی برای شرکت‌ های ایرانی و راهکارهای کاهش آن

کارکردهای نهادهای بالادست و مسائل کلان اقتصادی در توسعه نظام تأمین مالی

 • الگوها و الزامات تأمین مالی در بعد اقتصاد کلان؛ با تأکید بر سیاست‏ پولی
 • الگوها و الزامات تأمین مالی در بخش‎های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و نفت)
 • صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه‏ گذاری‏ های مؤثر، هدفمند و زیربنایی در کشور
 • لزوم هماهنگی سیاست‌ های پولی و مالی در زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها
 • نقش بانک مرکزی در توسعه زیرساخت‌ های نظام تأمین مالی
 • نقش توسعه نهادهای مالی بر کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و پول‏شویی
 • چگونگی تعامل بهینه نهادهای سیاست‏گذار در حوزه‏ های مختلف بازارهای پول و سرمایه کشور

تأمین مالی اسلامی، الگوها، ابزارها و نهادها

 • روش‏ ها، ساختارها و چالش‏ های تأمین مالی اسلامی (وقف، صکوک، اوراق مشارکت اسلامی و …)
 • توسعه ابزارهای نظام تأمین مالی اسلامی با تمرکز بر پویایی فقهی
 • مهندسی ابزارها و الگوهای تأمین مالی بر مبنای فقه شیعی
 • بررسی تطابق الگوها، ابزارها و نهادهای نوین تأمین مالی متعارف و اسلامی
 • نوآوری و تحول در بانکداری اسلامی و تأمین مالی: مسائل، فرصت‏ ها و چالش ‏ها
 • بررسی نقش بانکداری اسلامی در جلوگیری از بحران‌های مالی
 • مقایسه تطبیقی بانکداری اسلامی و متعارف و راهکارهای توسعه بانکداری اسلامی

بازتعریف نقش بازار سرمایه، پول و اطمینان در توسعه نظام تأمین مالی

 • جایگاه بازار پول و سرمایه در ایران و جهان در تأمین مالی پروژه‏‎ها
 • کارکرد شرکت‏ های تأمین سرمایه در تسهیل تأمین مالی
 • تبیین تعاملات بازار سرمایه، پول و بیمه با نظام تأمین مالی و اقتصاد مقاومتی
 • نقش بورس و فرابورس در تأمین مالی طرح های توسعه‎‏ای و افزایش سرمایه شرکت‎ها
 • نقش شرکت‏ های بیمه و نهادهای پوشش ریسک در توسعه نظام تأمین مالی کشور
 • بررسی چگونگی تعامل صنعت بیمه با مؤسسات مالی در ارتقاء نظام تأمین مالی
 • تبیین کارکردها و سیاست‏ های عملیاتی اعتبارسنجی مشتریان بانکی و بیمه‌ ای
 • بررسی نقش مؤسسات بیمه‏ ای در پوشش ریسک ‏های اعتباری با تاکید بر بیمه‏ های اعتبار صادراتی
 • جایگاه ابزارهای نوین مدیریت ریسک صنعت بیمه‏ در ساختار تأمین مالی پروژه‏ ها
 • آسیب شناسی مطالبات معوق بانکی و راهکارهای کاهش آن
 • مدیریت ریسک در قراردادهای تأمین مالی
 • بررسی ساختار و فرایند اوراق بهادارسازی ریسک بیمه
 • تأثیر گسترش صنعت بیمه و ذخایر شرکت های بیمه بر بازار مالی کشور

روش ها و الگوهای نوین تأمین مالی

 • بررسی ساختارها و فرایندهای الگوهای تأمین مالی Mezzanine Finance
 • بررسی ساختارها و فرایندهای الگوهای تأمین مالی Project Finance
 • بررسی ساختارها و فرایندهای الگوهای تأمین مالی EPCF
 • بررسی ساختارها و فرایندهای الگوهای تأمین مالی Structured Finance
 • بررسی ساختارها و فرایندهای الگوهای تأمین مالی Corporate Finance
 • بررسی ساختارها و فرایندهای الگوهای تأمین مالی CrowdFunding
 • تأمین مالی به روش مکانیسم توسعه پاک ((Clean Development Mechanism (CDM)
 • ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی– خصوصی در ایران (PPP)
 • الگوها و ساختارها عملیاتی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در ایران (PPP)
 • چارچوب‌های حقوقی و مدیریت ریسک تأمین مالی خودگردان در ایران و جهان

جایگاه سیاست های ارزی و مدیریت ریسک در تأمین مالی

 • جهانی‌ سازی و لزوم استفاده از ابزارهای جهانی در تأمین مالی
 • بررسی و تحلیل تأثیرات متقابل سیاست‎های پولی و ارزی
 • لزوم آزادسازی مالی و ورود بانک‌ها و موسسات خارجی؛ فرصت‌ها و تهدیدها
 • راهکارهای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز در انتخاب سیستم تأمین مالی شرکت‏ ها
 • راهکارهای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز در تأمین مالی صادرات
 • راهکارهای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز در تأمین مالی پروژه ‏های زیرساختی
 • راهکارهای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز در تأمین مالی از سازمان ­های بین‌ المللی
 • راهکارهای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز در تغییر استراتژی‏ های تأمین مالی

تأمین مالی نوآوری، طرح‏های دانش بنیان و کارآفرینی

 • الگوها و شیوه‏ های نوین تأمین مالی طرح ‏های نوآورانه و دانش‌ بنیان با رویکرد مشارکتی و خطرپذیری
 • نقش نهادهای بالادستی در حمایت از طرح ‏های دانش‌بنیان‏ و تأمین مالی فناوری
 • نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح ‏های نوآورانه و ایده ‏های پرریسک
 • آسیب‏ شناسی تأمین مالی دانش‌ بنیان در کشور به همراه ارائه راهکارهای عملیاتی
 • بسترهای قانونی و نهادی لازم برای توسعه تأمین مالی فناوری
 • بررسی الزمات شبکه‏ سازی منابع حمایتی دانش بنیان
 • شیوه ‏ها و ابزارهای مالی جهت حمایت از بنگاه‌ های دانش‌بنیان
 • شناخت و بومی‏ سازی فرایندها و الگوهای سرمایه‏ گذاری خطرپذیر (VC) در ایران
 • فرایند ارزیابی سرمایه گذاری خطرپذیر و استراتژی‌ های ورود و خروج
 • تأمین مالی اسلامی و سرمایه گذاری خطرپذیر  (VC)
 • مخاطرات، الزامات و جذابیت‏ های سرمایه­ گذاری خطرپذیر  (VC)

توسعه تأمین مالی خرد؛ بسترها، الزامات و چالش­ ها

 • تبیین سیاست ها و الگوهای تأمین مالی خرد (MicroFinance) در ایران
 • نقش و جایگاه موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی در تأمین مالی خرد
 • وام های خوداشتغالی و بازار کار
 • وام های خود اشتغالی و توسعه فضای کسب و کار
 • نقش و جایگاه تأمین مالی خرد در کاهش نابرابری های اجتماعی
 • الگوهای رایج تأمین مالی خرد در جهان و ارائه الگویی برای ایران

تأمین مالی صادرات، مشکلات و راهکارها

 • چالش ‏ها و راهکارهای پیاده‌ سازی الگوهای نوین تأمین مالی صادرات
 • نقش حمایتی دولت در تسهیل سرمایه‌ گذاری خارجی و تأمین مالی صادرات
 • کارکرد آیین‌ نامه های تصویب شده در حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و تأمین مالی آن‏ها
 • راهکارهای تأمین مالی طرح ها بدون خروج منابع مالی از داخل کشور
 • بررسی ارتباط بین بانک های ایرانی و کشورهای CIS
 • تبیین لزوم تنوع‌ بخشی به خطوط اعتباری بانک ها و توسعه نهادهای کارگزاری
 • بررسی تاثیرات و راهکارهای تحریم ها در حوزه تأمین مالی خارجی برای شرکت­ های ایرانی
 • آسیب شناسی تجارب شرکت های ایرانی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی
 • راهکارهای استفاده از خدمات و تسهیلات نهادها و موسسات بین المللی
 • ارزیابی امکان پذیری تشکیل صندوق های سرمایه گذاری در خارج از کشور
 • نحوه استفاده موثر از ابزارهای تأمین مالی برای دسترسی به فناوری‌ های برتر
 • بررسی امکان‌ پذیری تشکیل کنسرسیوم در حوزه  فعالیت های مختلف با شرکای داخلی و خارجی

تأمین مالی بخش صنعت، خدمات و تعاون

 • خصوصی‏ سازی و کارکرد ابزارها، نهادها و شیوه‏ های نوین مالی در تأمین مالی شرکت‏ های مشمول اصل ۴۴
 • بررسی اثرات تحریم در حوزه تأمین مالی خارجی برای شرکت‏ های فعال ایرانی و راهکارهای کاهش آن
 • چالش‏ ها و آسیب ‏های تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح‏ های توسعه بنگاه‏ های اقتصادی در ایران
 • بررسی نظام تأمین مالی بخش تعاون در کشورهای در حال توسعه
 • نقش شرکت‏ ها و مؤسسات Developer و Promoter در تأمین مالی و جذب سرمایه‏ گذار
 • الگوها و روش‏ های کاربردی اوراق بهادارسازی دارایی‏ ها در تأمین مالی پروژه ‏های آب، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات
 • روش‏ های تأمین مالی مطالبات پیمانکاران نهاد‏های دولتی
 • مدیریت استراتژیک و کارآفرینی بانکداری و تأمین مالی بخش صنعت

الگوها و ساختارهای تأمین مالی پروژه‏ های شهری و زیربنایی

 • روندها و تئوری‏ های نوین تأمین مالی شهرداری‏ ها و پروژه ‏های شهری در ایران و جهان
 • رویکردها و الگوهای تأمین مالی پروژه ‏های شهری
 • بررسی و آسیب‏ شناسی ساختار و فرایندهای نظام تأمین مالی پروژه ‏های شهری
 • طراحی الگوها و ابزارهای نوین تأمین مالی شهرداری‏ ها از طریق بازارهای سرمایه و پول
 • الگوها و شیوه‏ های تأمین مالی و مدیریت ریسک قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) در شهرداری ‎ها
 • الگوهای نوین و نظام تأمین مالی بهینه بافت های فرسوده
 • کارکرد نهادهای مالی واسط در تسهیل تأمین مالی شهرداری ‏ها

الگوهای و روش های تأمین مالی نظام سلامت

 • جایگاه تأمین مالی در ایجاد تحول در نظام سلامت
 • الگوها و شیوه ‏های تأمین مالی نظام سلامت در ایران
 • مقایسه روش‏ های تأمین منابع مالی نظام سلامت در ایران با سایر کشورهای جهان
 • فرصت‏ ها و آسیب‏ های تحریم اقتصادی در بخش بهداشت، دارو و درمان و تغذیه
 • چالش‏ های اصلی تأمین مالی نظام سلامت در کشورهای کم درآمد
 • عدالت در تأمین مالی نظام سلامت
 • فرصت‎های قانون هفدمندی سازی یارانه ‏ها در تأمین مالی نظام سلامت و بیمه‏‎ها
 • نقش صندوق‏ های بیمه و بازنشستگی در نظام تأمین مالی کشور
 • بررسی چگونگی تعامل صنعت بیمه با موسسات مالی در ارتقاء نظام تأمین مالی

نقش و جایگاه تأمین مالی در توسعه بخش انرژی

 • نقش و اهمیت نظام تأمین مالی در طرح‌ های صنعت انرژی شامل تأمین کالا، احداث و بهره‌ برداری
 • بررسی سازوکارهای تامین سرمایه صندوق پیمانکاران حوزه انرژی و احداث
 • بررسی تجربیات کشورهای مختلف در تأمین مالی طرح‌ های انرژی
 • تعاملات نظام تأمین مالی و بیمه انرژی
 • راه ‏حل‏ های نظام تامین مالی حوزه انرژی با توجه به تحریم ‏های مالی و اقتصادی
 • بررسی ظرفیت‌ های موجود در صنعت بانکداری، بورس و بازارهای مالی کشور در تأمین مالی طرح های انرژی
 • بررسی ظرفیت‌ های قانونی موجود در قوانین بودجه، منابع بانکی و صندوق توسعه ملی در تأمین مالی طرح های انرژی

تأمین مالی گردشگری و فعالیت های فرهنگی

 • تبیین چشم‌ انداز صنعت گردشگری در ایران و لزوم توسعه نظام تأمین مالی آن
 • لزوم توسعه نظام تأمین مالی جهت دستیابی به سیاست های کلی فرهنگی
 • فرصت‌ ها و آسیب‏ های تحریم اقتصادی در بخش توریسم و گردشگری و نقش نظام تأمین مالی در آن
 • مکانیزم‌ های جذب سرمایه‌ های داخلی و خارجی جهت توسعه صنعت گردشگری و فعالیت های فرهنگی
 • نقش استانداردسازی در تأمین مالی و جذب سرمایه در صنعت گردشگری و فعالیت های فرهنگی

تأمین مالی در نظام آموزشی و سازمان های غیر انتفاعی

 • لزوم توسعه نظام تأمین مالی جهت دستیابی به سیاست های کلی نظام آموزشی
 • الگوها و روش های تأمین مالی در نظام آموزشی
 • الگوها و روش های تأمین مالی در سازمان های غیرانتفاعی
 • الگوها و روش های نظام تأمین مالی اسلامی برای موسسات غیرانتفاعی
 • نقش تأمین مالی در توسعه پژوهش
 • مدیریت نوسانات درآمدی در موسسات غیرانتفاعی

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۳۹۳-۰۶-۱۵

تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات ۱۳۹۳-۰۶-۳۱

تاریخ شروع ارسال مقالات کامل ۱۳۹۳-۰۶-۳۰

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل ۱۳۹۳-۰۸-۱۰

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات ۱۳۹۳-۰۹-۳۰

تاریخ شروع کنفرانس ۱۳۹۳-۱۰-۲۱ ساعت ۰۸:۰۰

تاریخ پایان کنفرانس ۱۳۹۳-۱۰-۲۲ ساعت ۱۷:۰۰

 ‌

محل برگزاری کنفرانس:

تهران، بزرگراه چمران (شمال)، قبل از پل پارک وی، ورودی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، درب اختصاصی مرکز همایش ها

 ‌

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت این کنفرانس مراجعه فرمایید:

http://conf.finance.sharif.ir

ارسال دیدگاه