معرفی دوره

 • به دلیل افزایش ثمربخشی کلاس امکان مصاحبه علمی قبل از آن وجود دارد.
 • تمامی مباحث  در کلاس به صورت کارگاهی و بر مبنای سناریو آموزش داده خواهد شد.
 • امتحان به صورت کاملا عملی و پیاده سازی یک شبکه کامل مبتنی بر سرویس های لینوکسی می باشد.
 • سیستم های مورد استفاده می بایست قابلیت راه اندازی حداقل ۴ سیستم مجازی را داشته باشد.

شیوه برگزاری این کلاس به این صورت است که یک جلسه استاد حاجی غلامعلی به بیان مسائل تئوری و عملی می پردازند و جلسه بعد از آن استاد مهدوی فر به صورت کاملا عملی و کارگاهی به پیاده سازی مباحث می پردازند.

 مخاطبان دوره

 متخصصین شبکه و سیستم عامل

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره

 پیاده سازی یک شبکه کامل مبتنی بر سرویس های لینوکسی

سرفصلهای دوره

 ۱- آشنایی با FTP Client  و SSH Client

 • توضیح سرویس FTP  ، آشنایی با Passive FTP  و Active FTP
 • آموزش استفاده از  FTP – File Trasnfer Protocol    با استفاده از کامند FTP
 • معرفی LFTP  و نحوه استفاده و  نحوه Job Control
 • آموزش LFTP  نحوه کارکرد با FTP  به صورت Batch Mode  و Non-Interactive
 • آموزش  Mirroring    اطلاعات با استفاده از LFTP
 • معرفی قابلیت های ویژه LFTP
 • معرفی پروتوکل SSH  .
 • آشنایی با Private Key   , Public Key  و آشنایی با Known_hosts
 • آموزش نحوه ساختن Public key  و Private Key
 • آموزش SSH Client  و تنظیمات مربوط به Client  برای استفاده از پروتوکل SSH
 • آموزش نحوه استفاده از SSH  به صورت  Login   Password-less
 • آموزش استفاده از Secure Copy Protocol (SCP)
 • نصب سیستم سرور مرکزی و شروع به کانفیگ آن

۲- آموزش  مدیریت کاربران و گروه ها User  and Group Management

 • آموزش ایجاد User & Group
 • آموزش مدیریت یوزرها از نظر ساختار پسورد ، تغییر home Directory  ، Force User to change Password  و …
 • آموزش عضویت و لغو عضویت یوزر در  گروه
 • بررسی محتوایی  فایل های passwd, shadow, group, gshadow
 • آموزش کلی Special Permission  و کاربرد آنها

۳- آموزش Cron  وAnacron – System Scheduler

 • انجام سناریو های Scheduling Tasks   و بررسی ریز و پله پله Cron  و Anacron  و نحوه استفاده از آن ها
 • آشنایی با bat  و at

4- آموزش Xinetd

 • آموزش و توضیح(Super Server) Xinetd
 • انجام بروژه نوشتن یک اسکریپت و استفاده از آن به عنوان سرویس تحت Xinetd  و بررسی کارکرد Xinetd  و ایجاد محدودیت
 • راه اندازی سرویس Telnet  تحت Xinetd   و کانفیگ آن

۵- راه اندازی DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol)

 • تاریخچه ، آموزش نصب ، راه اندازی ، کانفیگ DHCP  به صورت کامل
 • آموزش Reserve  آیپی ، آشنایی با اصطلاحت Shared-Network  ، Group  ، Host
 • راه اندازی و  کانفیگ Multihomed DHCP Server
 • بررسی  Dhcrelay  و  آموزش نحوه کانفیگ و راه اندازی آن

۶- راه اندازی FTP Server  و VSFTPD

 • تاریخچه ، نصب ، راه اندازی VSFTPD  به صورت Stand-alone
 • کانفیگ VSFTP  ، ایجاد محدودیت دانلود و تعداد کانشکن و …
 • نحوه ایجاد Jail  برای کاربران و بررسی کانفیگ های متفاوت VSFTPD
 • نحوه راه اندازی VSFTPD  به صورت Multihoming
 • راه اندازی VSFTPD   تحت Xinetd   و بررسی نحوه های متفاوت کانفیگ آن – زمان اتصال ، میزان کانکشن و …

۷- راه اندازی NTPD

 • توضیح NTP  و کاربرد آن
 • کانفیگ  Time Source
 • یکسان سازی ساعت با استفاده از NTP

8- راه اندازی و آموزش NFS (Network File System)

 • آشنایی با NFS  و راه اندازی NFS Server
 • آموزش نحوه Export Sharing   و توضیح قابلیت ها ی متفاوت آن
 • آموزش Autofs  و راه اندازی آن
 • آموزش نحوه mount کردن  منابع ویندوزی در لینوکس

۹- آموزش  و آشنایی با Grub

 • توضیح Grub   بررسی آن
 • آشنایی با System recovery Mode  و پیاده سازی سناریویی برای نحوه استفاده از Mode Recovery
 • توضیح و تفسیر اجمالی Init و قابلیت ها و کاربرد های آن

۱۰- راه اندازی ،آموزش  و آشنایی با Logical Volume Management (LVM)

 • توضیح و آموزش LVM
 • نحوه ایجاد Physical Volumes
 • نحوه ایجاد Volume Groups    بر اساس Physical Volumes
 • نحوه ایجاد Logical Volumes  بر اساس Volume Groups
 • نحوه آماده سازی LVM
 • نحوه mount  و استفاده از LVM Volumes
 • نحوه Resize Volumes و تغییر حجم Volume ها

۱۱- آشنایی و کانفیگ Syslogd

 • آشنایی  و آموزش System Logging
 • آشنایی با مفهوم Syslog Facilities  و Syslog levels
 • آشنایی و  آموزش  Boot Log  و  System Log
 • نحوه کانفیگ Syslog  و کانفیگ و بررسی آن
 • آشنایی و آموزش Logrotate  و پیاده سازی آن
 • ۲۱- آشنایی، راه اندازی و کانفیگ Squid
 • آشنایی با Squid  و Proxy   و کاربرد آن
 • نصب ، راه اندازی و کانفیک Squid
 • بررسی نحوه کش کردن استفاده از آن به عنوان کش سرور و پراکسی سرور
 • ایجاد فیلترینگ های متفاوت بر اساس نام محتوا زمان و …
 • بررسی Squid Log
 • آشنایی با نوشتن Acl  و تست و استفاده از آن
 • و …

۱۲- آشنایی ، راه اندازی و کانفیگ IPtables

 • بحث و آشنایی با IPtables  / Netfilter
 • آشنایی با مفهوم Table  و Chain
 • آشنایی با Table های پیش فرض و Chain های پیش فرض
 • معرفی و آشنایی با INPUT Chain
 • معرفی و آشنایی با OUTPUT Chain
 • نحوه ایجاد Chain  جدید
 • نحوه ایجاد فیلترینک بر اساس لایه ۳ و ۴
 • نحوه تست connectivity
 • نحوه ایجاد محدودیت بر روی پروتوکل های مختلف
 • نحوه لاگ گیری ارتباطات و بررسی محتوای لاگ ها
 • آموزش نحوه راه اندازی و پیاده سازی IP Forwarding  ، Port Frowarding  ، Nat  و …
 • و ….

۱۳- آشنایی ، راه اندازی و کانفیگ SSHD

 • آموزش نحوه نصب ، راه اندازی و پیاده سازی SSH Deamon
 • محدود سازی دسترسی به سرویس SSH
 • بررسی قابلیت های متفاوت SSH و استفاده از آن ها

۱۴- راه اندازی سرویس TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

15- آشنایی با مفاهیم ادمینی همچون TCP Wrapper، بررسی فایل سیستم ، ایجاد User quotas  و …

در صورت اضافه داشتن وقت مباحثی همچون DNS  و Samba  نیز بحث خواهد شد .

مدت زمان : ۷۰ ساعت

 ‌

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت این کارگاه مراجعه فرمایید:

http://laitec.sharif.ir

ارسال دیدگاه