در زنجیره فعالیت‌ها و فرایندهای تبدیل ایده به ارزش عوامل مختلفی نقش دارند که در این میان می‌توان دانش را به عنوان کلیدی‌ترین بازیگر این عرصه معرفی نمود. مجموعه اتفاقات و تجربیاتی که در مسیر ایده پردازی برای شخص کارآفرین روی می‌دهد به صورت دانش ضمنی در ذهن او و کنش‌های بهینه و به موقع در عمل خود را نمایان می‌سازد. برقراری ارتباط میان بهره گیری از این دانش‌های ضمنی و غیرآشکار و سایر مهارتهای مورد نیاز برای کار و ارزش آفرینی می‌تواند نقش کلیدی در به سلامت طی شدن مسیر ایده به محصول و ارزش باشد. از این‌رو در کارگاه آموزشی حاضر با عنوان مدیریت دانش کار و ارزش آفرین دانشگاه صنعتی شریف، دبیرخانه ارزیابی جهانی MAKE، واحد توسعه الکترونیکی دانش (e-Know)، سعی نموده است، با برقراری ارتباطی منطقی میان مباحث فوق و مدیریت دانش، مهارت ارزش آفرینی را با نگاهی دانش‌محور به گونه‌ای تعاملی و به صورت مجازی و با بهره‌گیری از تجربیات سازمان‌های پیشرو داخلی و خارجی به مخاطبان منتقل نماید.

هزینه ثبت‌نام: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت این دوره مراجعه نمایید:

 http://km.sharif.ir/eknow/entrepreneurship-management

ارسال دیدگاه