با در نظر گرفتن جریان ارزش و به تبع آن، جریان دانش در محدوده فعالیت‌های سازمان از زمان استخراج نیاز و انتظارات مشتریان تا تحویل خروجی‌های سازمان به آن‌ها، موضوعات مرتبط با مفهوم بازاریابی، نقشی اساسی و کلیدی ایفا می‌نمایند. دانشگاه صنعتی شریف، دبیرخانه جایزه جهانی MAKE، واحد توسعه الکترونیکی دانش (e-Know)، با بررسی مدل‌های موفق سازمان‌های پیشرو در عرصه جهانی، کارگاه آموزشی الکترونیکی مدیریت بازاریابی را جهت توانمندسازی مخاطبان در برنامه‌ریزی و مدیریت اثربخش فرآیند بازاریابی و پیوند آن به فرآیندهای دانشی سازمان، در قالبی تعاملی و پویا طراحی و عرضه نموده است.

هزینه ثبت‌نام: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت این دوره مراجعه نمایید:

 http://km.sharif.ir/eknow/marketing-management

ارسال دیدگاه