مجموعه اول : تحلیل مدل صحیح امکانسنجی پروژه‌ها

با توجه به این موضوع که در هر سازمانی بسته به حجم و پیچیدگی فعالیت‌ها نرخ تولید دانش می‌تواند بیش از توانایی‌های سازمان در عملی‌سازی و به کاربردن همه دانش‌های تولید شده باشد، برقراری نظامی مدون، هدفمند و نظام‌مند در جهت تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک ایده یا پروژه عملی سازی دانش، همواره دغدغه ی سازمان ها بوده و هست. این کارگاه آموزشی، به تحلیل فرآیند صحیح مطالعات امکانسنجی پروژه ها پرداخته و در کنار بررسی مفاهیم و تکنیک ها، طراحی ساختار امکانسنجی پروژه ها در شرایط مختلف سازمان ها را بررسی نموده است؛ به طوریکه هر شخص در هر سازمان یا شرکتی اعم از خدماتی یا تولیدی، بتواند نگاه درستی به پروژه های پیش روی سازمان خودش داشته باشد و فضا را برای تحلیل و تصمیم گیری درست در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه ها فراهم نماید.

هزینه ثبت‌نام: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت این دوره مراجعه نمایید:

 http://km.sharif.ir/eknow/feasibility-study

ارسال دیدگاه