با توجه به همبستگی و هم‌راستایی جریان ارزش، نقدینگی و جریان‌های دانش در سازمان‌ها و به منظور برقراری ارتباط صحیح و اثربخش و هدایت آن‌ها در مسیری هم‌افزار، دانشگاه صنعتی شریف، دبیرخانه جایزه جهانی MAKE، واحد توسعه الکترونیکی دانش (e-Know)، با بهره‌گیری از تجربیات سازمان‌های پیشرو در عرصه جهانی مانند Microsoft، BP، Google، … و با تکیه بر سطوح بالای بدنه آکادمیک کشور، اقدام به طراحی، تولید و ارائه کارگاه آموزشی الکترونیکی مجموعه مدیریت مالی نموده است. لذا مدیران، کارشناسان و متخصصین در حوزه‌های مختلف سازمان‌ها می‌توانند با شرکت در این کارگاه الکترونیکی، توان مدیریت اثربخش جریان‌های ارزش، نقدینگی و دانش را در سازمان خود ایجاد نمایند.

هزینه ثبت‌نام: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

 

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت این دوره مراجعه نمایید:

 http://km.sharif.ir/eknow/financial-management

ارسال دیدگاه