استقرار مکانیزم‌های کارا در خصوص ارزیابی، تصمیم‌گیری، انتخاب، اجرا، کنترل، توسعه و بهبود در سیستم‌ها و فرآیندهای موجود در محیط داخلی و خارجی، همواره به عنوان دغدغه‌ برای رهبران سازمان‌ها مطرح بوده است. در فضای رقابتی امروز دنیای کسب و کار، بهره‌برداری از دانش و تفکر مدیران هوشمند، بیش از هر دارایی‌ دیگری اهمیت دارد. مجموعه جامع مهارت‌های کاربردی مدیر عصر دانش، با هدف انتقال مهارت‌های کاربردی به کارشناسان و مدیران ایرانی، بر اساس تجربیات سازمان‌های موفق مانند BP، Shell، World Bank، Ford، Toyota، Siemens، GE، Microsoft و …، توسط واحد توسعه الکترونیکی دانش – دفتر ارزیابی و هدایت سازمان‌های دانشی کشور – دانشگاه صنعتی شریف طراحی و تولید شده است.

مراحل ثبت‌نام و پذیرش

۱- ثبت رزومه در سایت
۲- بررسی به منظور تائید یا رد رزومه
۳- ثبت‌نام نهایی و پرداخت هزینه ثبت‌ نام برای رزومه های پذیرش شده

 

هزینه ثبت‌نام: هزینه بررسی مدارک جهت پذیرش واجدین شرایط برابر ۲۰۰,۰۰۰ ریال و هزینه کارگاه برابر ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال می‌ باشد. (در صورت پذیرفته شدن متقاضی در بورسیه ارائه شده از سوی سازمان حامی، تمام یا بخشی از هزینه کارگاه در قالب بورسیه از سوی این سازمان پرداخت خواهد شد)

 

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت این دوره مراجعه نمایید:

 http://km.sharif.ir/eknow/21th-century-manager

 

ارسال دیدگاه